0%

KÜLTÜR EVLERİ

TEZHİP KURSU

TEZHİP KURSU

Geleneksel kitapçılık sanatlarımızdan birisidir. Tezhip Arapçada “zeheb” (altın) kelimesinden gelmektedir. Altınlamak anlamını taşır. El yazma eserleri, hüsn-i hat yani güzel yazı levha ve albümleri ile padişah tuğralarına altın ve boyalarla yapılan bezemelere verilen isimdir. Tezhiple bezenmiş eserlere “Müzehheb”, tezhip yapan sanatçılara da “Müzehhip” denir. 


El yazma kitaplardan, padişahlara ve önemli devlet büyükleri ile tanınmış kişilere sunulan kütüphaneler için yazılanlar; külliyatlar, divanlar tezhibin en çok uygulandığı yerlerdir. Özellikle Kur’an-ı kerimlerde çok zengin süsleme örnekleri görülür. 


Tezhibin ana maddesi külçe altından önce hadde den geçirilip 1 mm kalınlığa indirilen altın levhaların çekiçle dövülerek sigara kâğıdından daha ince bir yaprak haline getirilmiş şekli olan “Altın Varak”tır.

 

Eski çağlarda tezhipte kullanılan boyalar renkli topraktan madeni oksit ve bazı renkli taşların tozlarının tutkallı su ile karıştırılmasından elde edilirdi. Günümüzde bu boyaların nasıl yapıldığının unutulması ile teknolojinin bize sunduğu sulu boya ve guaj boya onların yerini almıştır.


Türklerde resim ve süsleme sanatlarının başlangıcı Orta Asya’ya kadar uzanır. Orta Asya’daki yapılan arkeolojik kazılar, resim ve süsleme sanatlarının ilk uygulayıcılarının Uygurlar olduğunu söylüyor.


M.S VIII.yy dan itibaren Orta Asya’dan Ön Asya’ya ve daha aşağılara inen Uygurlar, kendi sanat ve üsluplarını da beraberinde götürerek İslam dünyasına yayılmasını sağlamışlardır.


XI.yy dan Moğol istilasına kadar İran’da Selçuklu Devleti hüküm sürmüştür. Bu dönemde ilk İslam minyatür okulu Bağdat ta açılmış, bu okullarda çalışan sanatçıların çoğunu Uygur Türkleri teşkil etmiştir. Bu bakımdan Orta Asya ya da Selçuk resim ve süsleme sanatında büyük üslup farkları görülmez.


Osmanlılardan kalma tezhipli eserlerin en eski örneği Sultan II.Murat dönemine ait bir musiki kitabıdır. İstanbul’un alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet’in himayesinde bütün güzel sanatlar gelişme imkanı bulmuştur.


Fatih, Topkapı Sarayında bir nakışhane kurmuş, başına da Özbek asıllı Baba Nakkaş’ı getirmiştir. Bu nakışhanede  birçok kitaplar tezhiplenmiştir.


Tahta geçen II.Bayezit 27 yıl süren Amasya’daki veliaht şehzadelik döneminde Hattat Şeyh Hamdullah ile birlikte yürütmüş olduğu Hüsn-i Hat ve tezhip çalışmalarından aldığı ilhamla daha çok doğu kaynaklı sanat faaliyetlerine ve süsleme çalışmalarına ilgi duymuş ve himaye etmiştir.


Fatih devri ile başlayan resim ve süsleme sanatlarındaki gelişme Kanuni devrinde zirveye ulaşmıştır.


XIX.yy da Batı’ya karşı her konuda duyulan büyük hayranlık resin ve süsleme sanatlarını da etkilemiş, geleneksel Türk motifleri terk edilerek Avrupa’nın Barok ve Rokoko üslupları benimsenmiştir.


XX. yy da tamamen terk edilmiştir.

Bir medeniyetin ve bir kavmin kültürünün, yaşam tarzının, estetik zevkinin dışa yansıması olan sanat aynı zamanda geleceğe bırakacağımız mirasımızdır. İhtişam ve zarafeti ile necip Türk milletinin sanat ve estetik zevkini yansıtan tezhip sanatı zengin örnekleri ile günümüze ulaşmıştır. Günümüzde Kültür Bakanlığı ve bazı belediyelerimizin desteği ile icracı ustalar tarafından devam etmektedir. Destekleyenlere binlerce teşekkürler. 


HAFTA İÇİ HERGÜN

Saat: 09.45 - 10.30 saatleri arası tezhip kursumuz açıktır.

  • Öğretici Bilgileri

    Hatice ÖVÜDÜR
    USTA ÖĞRETİCİ

KÜLTÜR EVİ 1

  • Adres: HATUNİYE MAHALLESİ HACI HAFIZ TEVFİK SOK. NO: 3 YALI APARTMANI KAT:2 (ÖĞRETMEN EVİ YANI)
  • Telefon: 0(358) 212 74 96
  • Faks:
  • E-Posta: kulturevleri@amasya.bel.tr

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü
55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No: 95/101 AMASYA
Telefon : 0358 212 01 27
Faks : 0358 212 01 26
E-Posta : amasya@amasya.bel.tr